Кадрове забезпечення

 

Школа є центром культури й освіти, головні постаті якої – Учень і Вчитель. Від їх особистісно-орієнтованої взаємодії, навіть від того, як учитель увійде до класу, розпізнає потребу дитини у пізнанні нового, як заповнить її духовний і інтелектуальний світ, залежить майбутнє держави.

В школі працює 56 педагогічних працівників, з них:

  • вищої категорії – 25
  • І категорії – 13
  • ІІ категорії – 9
  • спеціалістів – 9
  • вчителів-методистів – 5
  • вихователь-методист — 1
  • старших вчителів – 13
  • з вищою освітою – 52
  • неповна вища освіта – 4

 

  • педагогічних працівників пенсійного віку – 10, що складає 18 %.

 

Склад педагогічних працівників за віком

 

Від 20 до 25 років 0
Від 26 до 30 років 8
Від 31 до 35 років 10
Від 36 до 40 років 6
Від 41 до 45 років 4
Від 46 до 50 років 6
Від 51 до 55 років 10
Від 56 до 60 років 2
Від 61 до 65 років 2
Від 66 років 8