Школа є центром культури й освіти, головні постаті якої – Учень і Вчитель. Від їх особистісно орієнтованої взаємодії, навіть від того, як учитель увійде до класу, розпізнає потребу дитини у пізнанні нового, як заповнить її духовний і інтелектуальний світ, залежить майбутнє держави.

Важливою умовою забезпечення діяльності і подальшого розвитку школи на високому якісному рівні є оптимальне вирішення кадрового питання.

Аналіз кадрового забезпечення показує, що в школі працює 53 педагогічних працівника, з них:

• вищої категорії – 21
• І категорії – 10
• ІІ категорії – 12
• спеціалістів – 12
• вчителів-методистів – 4
• старших вчителів – 10

Кваліфікаційний рівень педагогічних працівників: